Toplamda artan nüfus, görünür gelecekte yüksek kira getirili gayrimenkul yatırımlarının cazibesini artarak devam ettirirken; yatırımcılar, daha az para harcayarak satın alınabilen, kolay satılabilen, amortisman giderleri daha düşük olan, büyük oranda kendi kendisini ödeme kabiliyeti yüksek, adeta bireysel emeklilik yatırımı işlevi görebilecek konut yatırımlarına yöneliyor.

‘CAMPUS İSTANBUL’ emekliliğinde gelir kaybı yaşama korkusu yaşayan yatırımcılar için güvenilir bir yatırım aracıdır.