‘CAMPUS İSTANBUL’un ürettiği çözümler, hiç üniversitesi olmayan il ve ilçe merkezlerinde; öğretmenler, hekimler, hemşireler, ebeler, hastabakıcılar, subaylar, astsubaylar, uzman çavuşlar, polisler ve diğer güvenlik görevlileri, adliye personeli, vergi daireleri personeli, tapu daireleri personeli gibi geçici bir süreliğine o illerde bulunan kamu personelinin temel bir ihtiyacı haline geliyor.

‘CAMPUS İSTANBUL’ bunun yanında her geçen gün sayıları daha da artan kamu ve özel sektör üniversitelerinde ve bunlara bağlı fakültelerde bulunan binlerce öğretim üyesi, öğretim görevlisi, üniversite öğrencisi ve diğer çalışanlar ve büyük sanayi ve ticaret kentlerindeki bekar beyaz yakalılar için ideal çözümler sunuyor.

Bu açıdan bakıldığında ‘CAMPUS İSTANBUL’ ülkemizdeki her il ve ilçe merkezinin acil ihtiyacı haline geliyor.