ÖNSÖZ

MÜHENDİSLER İNŞAAT, 2007 yılında, SABANCI HOLDİNG’e bağlı TEMSA OTOMOTİV’deki profesyonel görevinden ayrılarak konut sektörüne atılan, bu tarihten sonra yönetim sorumluluğunu tamamen kendisi üstlenmekle birlikte, dönemin finansal ihtiyaçları doğrultusunda, bizzat kurucusu olduğu değişik şirket ve ortaklık yapıları çerçevesinde konut sektöründe faaliyet gösteren Uğraş ÇİFTÇİ tarafından kurulmuştur.


Uğraş ÇİFTÇİ; 2001 krizinde, çok ciddi kriz yönetim deneyimleri yaşamış bir büyük uluslararası şirkette çalışmış olmak sayesinde elde ettiği deneyimleri, 2007 sonrasında kurduğu kendi şirketlerinde kullanarak avantaja çevirmiş, bu sayede; 2008 yılındaki inşaat sektörü krizini, daha sonra 2009 dünya krizini, avantaja dönüştürmeyi başarmıştır.
Kendisi bir makina mühendisi olan ve yönetim organizasyon yüksek lisansı eğitimine  sahip olan Uğraş ÇİFTÇİ, makina ve endüstri mühendisliği bakış açısını konut işine uygulamak suretiyle özgün bir ticari tarz üretmeyi başarmıştır.


Bu bakış açısının teknik alandaki özünü; proje uygulama alanlarını klasik bir arsa değil adeta sınai imalat bandı olarak görmek, modern sınai proje yönetim tekniklerini konut alanına uygulamak oluşturmaktadır. Bu sayede; üretilen projelerde gerek teslim süreleri, gerekse ürün kalitesi anlamında  haklı bir üne kavuşmuştur.


Yapılan çalışmalarda, fark yaratan sosyal özün esasını ise, üretilen projelerde kadın ve çocuk odaklı düşünmek, butik üretimler yapmak, müşteri kavramı yerine komşu kavramını koymak ve onarı uzun süreli iş ortakları olarak görmek, yapılan satışlarda komşu seçme titizliğiyle hareket etmek, satış sonrasında, yasal sürelerin de ötesine geçerek teslim edilen ürünün arkasında durmak, ilk üretilen konut projesindeki ilk müşteri ile bile sosyal bağları korumak, temel atma törenlerinden başlayarak, teslim öncesi ve teslim sonrasında düzenlenen sosyal etkinliklerle komşuların tanışma ve kaynaşma ihtiyaçlarını sağlamak, empatik bir organizasyon yapısı oluşturarak, yaşanan sorunlarda kendisini tercih etmiş tüketicinin gözüyle bakabilmek, mimari projeleri bizzat oluşturmak, site ve toplu yönetim planlarını toplu yaşam anayasası olarak algılayıp her projeye özel ve titizlikle yazmak oluşturmuştur.


Yaptığı işlerde görev üstlenecek personeli, mal ve hizmet sağlayıcılarını, aileye bir fert seçer gibi seçen MÜHENDİSLER İNŞAAT, bu unsurları paydaşı olarak görmüş, onların kazançlarını ve mesleki tatminlerini artırarak, bu psikolojik ortamın örgütsel bağlılığa ve klasik anlamda “müşteri memnuniyeti”ne dönüşmesini sağlamıştır.


Kendisini genel anlamda “inşaatçı” değil, dar anlamda “konutçu” olarak tanımlayan MÜHENDİSLER İNŞAAT, “konutçuluğu”, bir mühendislik uygulama alanı olan inşaat sektörünün, son tüketicisi ticari yada sınai sektör oyuncuları değil; anneler, babalar  ve çocuklardan oluşan aile sosyal biriminin yaşam alanlarını üretmek olarak tanımlamaktadır.


“En iyi reklam, müşteri memnuniyetidir” prensibinden hareket eden MÜHENDİSLER İNŞAAT, uzun yıllar, özellikle ve tercihli olarak hormonlu büyümeye yol açabilecek ticari reklamlardan uzak durmuş, kaynaklarını ürün ve süreç kalitesine aktarmış ve çekirdek portföyünü bu şekilde oluşturmuştur.

GİRİŞ

Okumakta olduğunuz bu belge, MÜHENDİSLER İNŞAAT’ın kendi yönetim organları için bir rehber niteliği taşımakla beraber, kendisini daha yakından tanımak isteyen potansiyel çözüm ortaklarının, partnerlerinin, müşterilerinin ve finans kuruluşlarının başvurabileceği bir kaynak olarak da tasarlanmıştır.

MÜHENDİSLER İNŞAAT TİCARİ STRATEJİ ANA BELGESİ, kısıtlı sayılarda basılacak; yaşanacak deneyimler, pazardaki ve teknolojideki yeni gelişmeler başta olmak üzere dış dünyayla yaşanacak her türlü etkileşimlere paralel olarak zenginleştirilecek ve güncel tutulacaktır.

MÜHENDİSLER İNŞAAT TİCARİ STRATEJİ ANA BELGESİ, dikkatlice incelendiğinde, geleneksel bir firma tanıtım kataloğu değil, geçmişten geleceğe bir yolculuğun hikayesi olduğu görülecektir.

TEŞKİLAT VE PERSONEL POLİTİKASI

MÜHENDİSLER İNŞAAT, yol haritasını çizerken ve her türlü hareket tarzlarını belirlerken, sınırları içinde faaliyette bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek yapısal ekonomik gerekçelerle, gerekse kaçınılmaz jeopolitik gerçekleri nedeniyle, daimi bir kriz ülkesi olduğunun farkındadır.

MÜHENDİSLER İNŞAAT,  Türkiye’deki istikrarlı dönemlerin sadece iki kriz dönemi arasındaki kısa süreli geçiş dönemlerinden ibaret olduğu kabulünü esas almaktadır.

Bu temel kabul nedeniyle, MÜHENDİSLER İNŞAAT, çekirdek kadro ile çalışan, ancak işin akışı içinde ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri %100 dış kaynaktan temin sistemiyle satın alan,  esnek bir kadro anlayışına sahiptir.

MÜHENDİSLER İNŞAAT, birden fazla alanda sorumluluk üstlenen yetkin personel profilini temel almayı; düşük niceliğe ve yüksek niteliğe sahip, konsantre çekirdek kadroyla çalışmayı, buna mukabil, kadrosuna daha yüksek yaşam standardı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı esas almaktadır.

MÜHENDİSLER İNŞAAT, ihtiyaç duyduğu alandaki akademik meslek grubuna dahil kadroları, üniversitelerin ilgili bölümleri ile irtibata geçerek tespit ettiği, henüz öğrenci iken “Yıldızlar Takımı” adı verilen özel bir program çerçevesinde tespit ettiği ve kendi çalışma prensiplerine göre eğitip şekillendirdiği aday kişiler arasından seçmeyi tercih etmektedir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

MÜHENDİSLER İNŞAAT, kuruluşta ve takip eden yıllarda stratejisini sadece butik konut üretimine dayandırmış olup, bu üretimlerin satışlarında, o konutlarda ailesiyle oturmak isteyen kişilere, kaliteli ve donanımı yüksek, genelde aileyi ama özelde kadın ve çocukları rahat ettirecek çözümler üretmiştir.

MÜHENDİSLER İNŞAAT, aldığı konutlara hemen yerleşmeyi düşünmeyip kiraya vermek isteyenler ve yatırım amaçlı satın alma yapanlarda ve hatta ikinci el dairelerin satışlarında da aynı nitelikleri satış sözleşmelerine ilave ederek şart koşmuştur.

MÜHENDİSLER İNŞAAT, komşuluk hukukuna verdiği önemi vurgulamak için, bu konuyu, her proje için özel olarak hazırladığı “yönetim planları”na aşağıdaki cümlelerle işlemiştir:
2.BÖLÜM: GELENEKSEL KOMŞULUK HUKUKUNA ve TOPLU YAŞAM KURALARINA BAĞLILIK  TAAHHÜDÜ

İyi Komşuluk Taahhüdü
Madde 6- Gerek ana taşınmazın ilk malikleri, gerekse daha sonra bu taşınmazdan bağımsız bölüm satın alan veya başka bir yöntemle edinen yeni malikleri, “………” olarak anılan ana gayrimenkulün sınırları içinde ikamet ederken; Anadolu’nun saygı, dayanışma, paylaşım, hoşgörü, anlayış, empati, uzlaşı, barışçıllık ve adalet duygusuna dayanan geleneksel komşuluk hukukunu, site yaşamına hakim kılmak için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini veya sahibi oldukları gayrimenkulü satacakları veya kiralayacakları üçüncü şahıslarda bu hususlara riayet koşulunu önkoşul olarak talep edeceklerini peşinen taahhüt ederler.

Toplu Yaşam Kurallarına Bağlılık Taahhüdü
Madde 7- Bu sitede kat maliki, kiracı veya başka bir statü ile ikamet edenler, toplu site yaşamını; bir zorunluluk veya rastlantısallığın değil; bilinçli bir tercihin sonucu olarak seçtiklerini, bu nedenle, site yönetimi tarafından konulan kurallara gönüllü ve istekli bir şekilde riayet edeceklerini, site yönetiminin çalışmalarına destek olacaklarını, komşularının huzurunu kaçıracak, komşuluk hukukunu zedeleyecek davranışlardan kaçınacaklarını, peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Bununla birlikte MÜHENDİSLER İNŞAAT, 2015 yılı ve sonrası üretim hedeflerine “yatırım amaçlı” konut üretimini de eklemiş olup, bu tür projelerde, tüketicilere doymamış fiyatlardan satış yaparak, zaman içinde oluşacak rantı yatırımcıyla paylaşmak, bu suretle de, yatırımları için MÜHENDİSLER İNŞAAT ‘ı en doğru ve güvenli adres olarak benimsemiş, bu kanaatini çevresiyle de paylaşmak istek ve azmi içinde olan, sürekli ve memnun bir yatırımcı kitlesi yaratmayı stratejik bir hedef olarak belirlemiştir.

MÜHENDİSLER İNŞAAT, bu hedefe emin adımlarla yürümenin yolunun, daha etkin, daha organize bir satış ve satış sonrası hizmetler sürecinden geçtiğinin bilincindedir; bu nedenle yatırımcıların satış sonrasında gerek teknik hizmetler alanında desteklenmesi; gerekse kiralama, kira toplama, aidat takibi, hatta satış ve hukuksal danışma ve hukuk hizmetleri gibi servislerle desteklenmesi hususunda da hazırlık çalışmalarını profesyonel partnerlerle sürdürmektedir.

KURULMASI HEDEFLENEN DESTEK KURULLAR
AR-GE KURULLARI

MÜHENDİSLER İNŞAAT, ihtiyaç duyduğu farklı konularda,  yönetim kadrosu, danışmanları ve kendisi ile organik bir bağı olmadığı halde gönül bağı hisseden paydaşlarının katılımı ile oluşturacağı gruplar vasıtasıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütecektir.

Bu cümleden hareketle, yeni dış mimari gelişmeleri, yeni iç mimari gelişmeleri, yeni yapı elemanları, yeni inşaat teknikleri, yeni tüketim alışkanlıkları, demografik yapı değişimleri, benchmarking, swot analizleri, otomasyon, yeni hukuksal düzenlemeler, yeni mali düzenlemeler ve benzeri alanlarda ar-ge grupları kurulmak suretiyle araştırmalar yapılmaktadır.
AR-GE gruplarında, konunun içeriğine göre MÜHENDİSLER İNŞAAT kadrolu personeli yanında, konu ile ilgili uzmanlar, ve konu ile ilgili uzmanlığı olmasa bile MÜHENDİSLER İNŞAAT’ın iletişim ve sosyal bağ içinde olduğu sanat ve kültür insanları, bilim insanları, sivil toplumda etkin kişiler bulunacaktır. Bu şekilde işletme körlüğünün önüne geçilecek, bakış açıları genişletilecektir.

DANIŞMA KURULU
MÜHENDİSLER İNŞAAT, formel  yönetim organlarının haricinde, deneyimli personeli, çözüm ortakları, AR-GE kurullarında görev almış kişiler, gönül bağı hisseden müşterilerinden oluşan bir danışma kurulu oluşturacak, yılın ikinci yarısında bir gün düzenlenecek toplu etkinlikte bir araya getirip, gelecek yıl faaliyet planlamaları, ticari hedefleri ve benzeri konulardaki görüşlerini paylaşacak, bu kuruldan gelecek önerileri dikkate alacaktır.

İÇ DENETİM KURULU
MÜHENDİSLER İNŞAAT, kendi bünyesinde oluşturacağı ve yürütmede hiçbir fonksiyonu olmayan şahıslardan oluşmuş bir “iç denetim kurulu” vasıtasıyla, her sene Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında, geçmiş üç ayın harcama ve diğer muhasebe işlemlerini; belge doğruluğu, işlem uygunluğu, satınalma performansı, hukuksallık, harcama yetkisi limitleri, mal ve hizmet alım sözleşmeleri uyumluluğu, hedef değerlere uygunluk, bütçe hedefleri, etik, cari mutabakat ve benzeri temellerde denetimden geçirecektir.

SEKTÖREL GÖSTERGE PANELİ OLUŞTURMA
MÜHENDİSLER İNŞAAT, TÜİK başta olmak üzere, GYODER, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve benzeri; geçmişe dönük istatistik verileri inceleyen ve/veya geleceğe dönük projeksiyonlar üreten kuruluşların raporlarını takip edecek, bu raporlar doğrultusunda kendisine sürekli güncel tutulan bir gösterge paneli oluşturacaktır.
Bu gösterge panelinde bulunması gereken asgari göstergeler şunlar olacaktır:
Gelecek 10 yıl boyunca Türkiye’deki illerin yıl yıl nüfus artışları, bu nüfusun kadın-erkek kırılımları, 1’er yaşlık dilimler halindeki kırılımları.

Gelecek 10 yıl boyunca ekonomik faaliyet yürütülmek istenen illerin yıl yıl nüfus artışları, bu nüfusun kadın-erkek kırılımları, 5’er yaşlık dilimler halindeki kırılımları.
Geçmiş 10 yıl boyunca, ekonomik faaliyet yürütülmek istenen illerin, inşaat ruhsatı alınan konut adetleri, yapı kullanım izin belgesi alınan konut adetleri, yapı kullanım izin belgesi alınan konutların ortalama daire m2’leri, yapı kullanım izin belgesi alınan konutların ortalama ortak alan m2’leri.

MÜHENDİSLER İNŞAAT, oluşturduğu gösterge panellerini senede bir kere güncelleyecek, bu güncellemeler esnasında yaptığı analizler doğrultusunda, ticari stratejisini gözden geçirecektir.

ÖNCÜLÜK VE YENİLİKÇİLİK
MÜHENDİSLER İNŞAAT, devamcısı olduğu çizginin, kuruluşundan bugüne başarıyla getirdiği öncülük ve yenilikçilik misyonunu devam ettirmekte kararlıdır.
Bu öncülük ve yenilikçilik, zaman zaman bir mahallede, bazen bir şehirde ilk olan şeyleri yapmakken, bazen de ülke çapında yeni olan şeyleri araştırmak, bulmak ve uygulamak şeklinde olabilir.
Öncülük ve yenilikçiliğin konusu, bazen bir üretim tekniğini, bazen bir teknolojiyi, bazen yeni bir malzemeyi, bazen yeni bir reklam stratejisini, bazen yeni bir iletişim stratejisini, bazen yeni bir yönetim tekniğini, bazen yeni bir işbirliği yöntemini, bazen yeni bir konsepti, bazen sosyal bir projeyi geliştirmek ve uygulamak  şekillerinde olabilir.
Kocaeli’nin ilk çatı havuzlu konut projesi olan “Yelken Park” projesi yukarıda sayılan pek çok kritere ilişkin en somut ve uygulanmış yerel bir örnektir.
Aynı şekilde CAMPUS iSTANBUL WS4101 projesi de, ‘Türkiye’nin ilk franchise rezidans zinciri’ olan CAMPUS iSTANBUL konseptinin ilk somut uygulamasıdır.

YAZILI KURUMSAL HAFIZA OLUŞTURMAK
MÜHENDİSLER İNŞAAT, yaşadığı her deneyimi, düşündüğü/planladığı her şeyi, yaptığı her işi, yaptığı her anlaşmayı, talep ettiği her işi, konuştuğu her konuyu, tarif ettiği nitelikleri, planladığı her toplantıyı, aldığı her kararı, hesaplama tekniğini bıkmadan ve usanmadan yazılı bir veri tabanına aktarır.
Bu veri tabanı, MÜHENDİSLER İNŞAAT’ın kurumsal hafızasını oluşturur.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, yazıya dökülmemiş hiçbir sözü vermez ve kabul etmez.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, hafızanın aldatıcılığını ve sözün uçuculuğunu, yanlışa açıklığını, yanıltmaya müsaitliğini bilir.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, ürettiği dökümanlardan, ticari sır, fikri mülkiyet hakkı gibi nedenlerle mahsurlu olanları hariç hepsini, talep halinde paylaşıma açmaktan mutluluk duyar.

SOSYAL SORUMLULUK
MÜHENDİSLER İNŞAAT, yaşadığı şehre, yaşadığı ülkeye, doğaya, iş yaptığı dar çevreye, kültüre, sanata, sanatçıya, bilime, eğitime, engellilere, kısacası çevresine karşı samimi olarak sorumluluk duyar.
MÜHENDİSLER İNŞAAT’ın çevresiyle ilişkilerinde birinci ilkesi, öncelikle “zarar vermemek”tir.
MÜHENDİSLER İNŞAAT’ın çevresiyle ilişkilerinde ikinci ilkesi, elinden geldiğince, kaynakları izin verdiği oranda destek olmaktır.
Bu nedenlerle MÜHENDİSLER İNŞAAT, geçmişte üretmiş olduğu,
Nitelikli konut bilincinin gelecek kuşaklara aşılanması maksadıyla yapılan “Hayalimdeki Ev Resim Yarışması” gibi…
Sanatın ve sanatçının desteklenmesi maksadıyla ses sanatçısı Barkın Tarim’in müzik albümüne sponsor olunması gibi…
Yerel tiyatro gruplarına destek olunması gibi…
Sosyal sorumluluk projelerine yenilerini ekleme doğrultusunda adımlar atmaya devam edecektir.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, bu amaçla bünyesinde SSP (Sosyal Sorumluluk Projeleri) Direktörlüğü oluşturmuştur.

REKLAM ve TANITIM
MÜHENDİSLER İNŞAAT, ilke olarak en iyi, en etkili ve kalıcı reklam ve tanıtımın müşteri memnuniyeti olduğunu kabul eder.
MÜHENDİSLER İNŞAAT’a göre temel reklam süreci, satış sonrası hizmetler sürecinin kendisidir. Bununla beraber, doğrudan ürün ve üretimle ilgili olmayan ve doğrudan kendisi tarafından tasarlanılıp uygulamaya konulan sosyal sorumluluk projelerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinin kapsamı içinde görür.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, yaptığı doğru faaliyetlerin ve ürettiği projelerin haber değeri taşımasını, gazete ve bilboard benzeri reklam ilan yöntemlerine göre öncelikli görür.
 MÜHENDİSLER İNŞAAT, sosyal medyayı etkin kullanmayı reklam ve tanıtım stratejisinin ayrılmaz parçası olarak görür.

ŞANTİYE ŞİRKETİ OLMAK
MÜHENDİSLER İNŞAAT, kalitenin kontrol edilemeyeceğini, kalitenin üretim sürecinin kendisinde aranması gerektiğini düşünür.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, yaptığı konut işini kalpten seven, onu insanların en değerli iki varlığı olan aile ve can güvenliği kavramı ile ilişkili gördüğü için ciddiye alan bir şirkettir.
Bu nedenle, MÜHENDİSLER İNŞAAT, tüm ofis düzenini şantiye bölgesinin içinde oluşturur. Patron dahil tüm kadro, konut inşaatı esnasında şantiyede hazır bulunur. İnşaatın bitiminde, bu ofis düzeni, bitmiş olan proje içinde MÜHENDİSLER İNŞAAT’a ait olan uygun bir mekana taşınır.
Kısacası MÜHENDİSLER İNŞAAT, bir şantiye şirketidir.

ÖDEME DİSİPLİNİ
MÜHENDİSLER İNŞAAT için ödeme disiplini, vazgeçilmez ilkelerin arasında gelir.

MÜHENDİSLER İNŞAAT’ın mal ve hizmet aldığı kişi ve kuruluşlara karşı en öncelikli ve temel sorumluluğu, en geç, yazıyla veya söz ile taahhüt edilen tarih ve biçimde ödeme yapmaktır.
MÜHENDİSLER İNŞAAT için ister çek, ister senet, ister ticari kredi taksiti olsun, belgelerin üzerinde yazan ödeme tarihi, son ödeme tarihidir.
Bu nedenle, MÜHENDİSLER İNŞAAT söz konusu tarihlerde yapılan ödemeleri başarı olarak görmez; eldeki kaynakların, ilan edilen ödeme tarihine kadar alternatif alanlarda değerlendirilmesi suretiyle elde edilebilecek getiriler yerine, erken ödemeler yapmayı tercih eder.

YURTDIŞI PROJELER
MÜHENDİSLER İNŞAAT, esas olarak İzmit/KOCAELİ menşeili bir şirket olmakla beraber, “Campus İstanbul” franchising markası üzerinden, Anadolu’nun değişik illerinde ve Kıbrıs, Gürcistan, Bulgaristan gibi yakın komşulardan başlamak üzere yurtdışında da inşaat faaliyetleri yürütülmesini hedeflenmekte olup, konu ile ilgili ön talepler değerlendirilmeye başlanmıştır.

SEKTÖRDEKİ DİĞER OYUNCULARLA İLİŞKİLER
REKABET
MÜHENDİSLER İNŞAAT, sektöründeki belirli kişi ve kuruluşlarla rekabete girmeyi kesinlikle uygun görmemektedir. Bunun yerine MÜHENDİSLER İNŞAAT, benchmarking çalışmaları vasıtasıyla, diğer oyuncuların analizini yapmak, onların yaptıkları iş ve işlemlerin, projelerin zarar ve fayda bazında irdelemesine girmek ve bu şekilde onların deneyimlerinden ders çıkararak faydalanmak yolunu tercih etmektedir.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, başkalarının başarı ve başarısızlıklarından ders çıkarmayı, kendi başarı ve başarısızlıklarından ders çıkarmaktan daha az maliyetli, daha akılcı ve karlı bir yöntem olarak benimsemiştir.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, sektöründeki diğer oyuncularla, arsa alımı gibi meselelerde asla rekabete girmeyecektir. İlgilendiği bir arsa ile, kendisinden önce ilgilenmeye başlamış ve halen ilgilenmekte olan bir başka bir firma olduğunu öğrendiğinde derhal geri çekilecektir.


MÜHENDİSLER İNŞAAT, arsa alım görüşmelerinde, satıcı tarafa ve aracı kişi ve kuruluşlara, görüşmelere başlayabilmek için, başka bir firma veya şahısla halen aktif bir başka görüşme yürütülmüyor olmasını; aynı şekilde kendisi ile başlamış bir görüşme sürecinde başka şahıs ve firmalarla görüşme yürütülmesini kabul edilemez bulduğunu, böyle bir durumu dürüstlük ilkesine uygun görmeyeceğini ve bu durumda kusuru muhtemel diğer alıcılarda değil, satıcı ve aracı kurumda göreceğini ve bir daha dönmemek üzere pazarlıktan çekileceğini açıkça belirtecektir. Satıcılar ve aracılar bu konuda açık taahhütte bulunmadığı sürece görüşmelere ve pazarlıklara başlanmayacaktır.

İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA
MÜHENDİSLER İNŞAAT, salt para kazanma, kar etme güdüleriyle ticari ortaklık ve işbirlikleri yapılmasına olumlu bakmamaktadır.
Bununla birlikte, sosyal yapısına, şahsi ve/veya kurumsal niteliklerine, şüphe duymaksızın güvendiği, kazanma, kazancı paylaşma gibi konularda aynı felsefeyle hareket eden kişi ve kuruluşlarla, işbirliklerine ve proje bazlı ortaklıklar kurmaya açık ve istekli olacaktır.
Diğer yandan MÜHENDİSLER İNŞAAT, yukarıda sayılan niteliklere haiz kişi ve kuruluşlarla; atıl alet ve ekipmanın, makine parkurunun ve diğer kaynakların kullandırılması, barter limitlerinden ödeme ve nakit akışını rahatlatacak şekilde yararlandırma, işini iyi yapan mal ve hizmet sağlayıcılarını karşılıklı önerme gibi direk kar üretmeyen ancak dayanışma niteliği taşıyan tutum ve davranışlara, geçmişte olduğu gibi gelecekte de açık olacaktır.

TAAHHÜT İŞLERİNE BAKIŞ
MÜHENDİSLER İNŞAAT, temelde bir konut imalatçısı, yap-sat şirketi olmakla beraber, uzmanlık alanında % 100 güvenli, kazanç ve tahsilat garantili işlerde, davet halinde, kurumsallığı ve güvenilirliği tartışma götürmeyecek müşterilere taahhüt işleri yapabilir.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, tek aday niteliğinde olmadığı, özel olarak davet edilmediği, rekabete girmek suretiyle talip olunması gereken taahhüt işlerine girmeyi uygun görmemektedir.


MÜHENDİSLER İNŞAAT, aynı zamanda belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapmayı, siyasi ilişkiler üzerinden ticari bağlantılar kurmayı uygun görmemektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Özellikle 1999 Marmara Depremi’nin hala canlı olan acı hatıraları, Türkiye’de bu tarihten önce oluşturulmuş olan yapı stoğunun ne kadar çürük ve güvensiz olduğunu ıspatlamıştır.
Yapı stoğunun mevcut durumu, öncelikle yurttaşlarımızın en değerli varlıkları olan aile yapılarının can güvenliğine karşı yakın tehdit oluşturuyor.
Sadece meskenlerle sınırlı kalmayıp, sinai yapılar ve işmerkezi niteliğindeki yapıları da kapsayan bu güvensiz yapı stoğunun ülkenin en sanayileşmiş bölgelerinde ve illerinde yoğunlaştığı göz önüne alındığında; olası büyük depremlerin, milli ekonomiye yönelik de ağır ve etkisi yıllarca süren darbeler vurmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir.
Deprem sonrasında Gölcük Donanması’nda yaşanan yıkım, meselenin nasıl bir anda bir milli güvenlik zaafiyetine yol açabileceğine de işaret etmiştir.
Kentsel dönüşüm’ü sadece çürük yapı stoğu ile sınırlı görmeyip, aynı zamanda çarpık ve plansız bir kentleşme meselesi olarak ele aldığımızda, meselenin boyutları çok daha büyümektedir.
Nitekim, 1999 depreminde yaşanan TÜRPRAŞ yangını çok ciddi derslerle doludur.
Bu yangının söndürülememesi ve İGSAŞ gibi komşu sanayi kuruluşlarına sıçraması durumunda yüzlerce kilometrekarelik bir alanda tüm canlı yaşamı ortadan kaldırma tehlikesi, çarpık kentleşmenin yaratabileceği tehlikenin ilk etapta düşünülenin ötesine taşan boyutlarını gözler önüne sermektedir.
Olası bir depremde; ev ve işyerlerinin yıkılması gibi primer sonuçların dışında, milli ekonomi, milli güvenlik ve dolaylı nedenlerle kitle ölümleri gibi sekonder sonuçlar da ele alındığında, gerek yurttaşların, gerekse kamunun, kentsel dönüşüm meselesini, bugünkü kullanımından daha geniş anlamda algılamasının zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Kısacası kentsel dönüşüm, sağlam ve sağlıklı yapılaşma ile, planlı kentleşmeden oluşan bir bütündür.


Sonuç itibariyle MÜHENDİSLER İNŞAAT, Kocaeli ve İstanbul’da; kentsel dönüşüm alanında, etkin olmak niyetindedir.
Bu nedenle, konuyla ilgili yasal mevzuatın incelenmesi, potansiyel bölgelerin araştırılması, işbirliği yapılması muhtemel partnerlerle görüşmelerin başlatılıp yürütülmesi şeklinde ön hazırlıklara başlanmıştır.

BİR FRANCHISING MARKASI: CAMPUS İSTANBUL
CAMPUS İSTANBUL” esas olarak, MÜHENDİSLER İNŞAAT çalışanlarının ve şirketle hiçbir organik bağı olmayan gönüllülerin oluşturduğu bir AR-GE faaliyetinin ürünü olmuştur.
“2023 Demografik Projeksiyonu” adı verilen AR-GE grubu, şirket dışından gönüllü bir istatistik uzmanının yanında, daha önce albümlerine sponsor olunduğumuz gönüllü bir ses sanatçısının da aralarında olduğu, 5 kişilik ve profesyonel olmayan bir grup olarak faaliyet yürütmüştür.
TÜİK’in, 2023 yılına kadar oluşturduğu nüfus gelişim projeksiyonlarının öğrenilmesi ve analiz edilmesi, sonrasında da buradan çıkarılan sonuçların, faaliyet alanımız olan konut sektörüne olası yansımalarının anlaşılması ihtiyacından yola çıkılmış, fakat işin içine girildikçe, yürütülen faaliyetten alınan hazzın artmasıyla beraber, çalışmalar hedeflenenden daha geniş bir alana taşmıştır.
TÜİK raporları detaylıca incelendiğinde, Türkiye’nin 81 vilayetinin, yıl yıl nüfüs öngörülerine ulaşılmakla kalınmamış, bu nüfus  verilerinin, kadın-erkek dağılımı, 0-5 yaş dilimi, 5-10 yaş dilimi, 10-15 yaş dilimi, 65 ve üzeri yaş dilimi gibi, 5’er yaşlık dilimler halindeki dağılımına da ulaşılmıştır.
Ulaşılan her yeni veri, bir başka veriye talep doğurmuş, geleceğe dönük verilerin analizi amacıyla başlatılan AR-GE faaliyeti, bir noktadan sonra, geçmiş 10 yılda gerçekleşen konut sektörü faaliyetlerine dair istatistiki verilere ulaşılıp analiz edilmesine kadar varmıştır.
Aylar süren inceleme ve analiz faaliyetleri sonucunda, MÜHENDİSLER İNŞAAT, radikal sayılabilecek kararlar almış, kendisini o güne dek başarıya ulaştıran iş yapış usülleri ile vedalaşmış, üretmek istediği kimi projelerden vazgeçmiş, ilgilendiği kimi arsalarla ilgilenmez olmuş, ihtiyaçlarını ve arayışlarını yeniden tanımlamıştır.


Tüm bu süreçlerin sonucunda MÜHENDİSLER İNŞAAT, “CAMPUS İSTANBUL” adı altında marka tescili yapmış, “toplu yönetim planı”, “satış vaadi sözleşmeleri”, “iç ve dış mimari”, “mobilya ve dekorasyon”, “profesyonel satış kanallarının oluşturulması”, “franchising sözleşmelerinin oluşturulması”, “satış sonrası hizmet protokollerinin oluşturulması” gibi pek çok uzmanlık alanında kurduğu çalışma ekipleri vasıtasıyla yeni bir konseptin içeriğinin oluşturulması ve yazılı hale getirilmesi çabalarına yoğunlaşmıştır.
CAMPUS İSTANBUL” ile beraber MÜHENDİSLER İNŞAAT, ağırlık merkezini, butik ve yerel konut projelerinden, yatırımcılara hitap eden, Türkiye’nin farklı illerinde yaygınlaşma hedefi güden, kira getirisi ve dolayısıyla yatırımın geri dönüş hızı yüksek yeni bir konsepte kaydırmıştır.
CAMPUS İSTANBUL” sanayi toplumlarının er yada geç yaşayacakları; çekirdek ailelerin ağırlığının artması, ailelerin bölünmesi, nüfusun yaşlanması,  geç evlenme, geçici görevle aileden uzak yerlerde çalışma, aileden uzak şehirlerde yüksek öğrenim hizmetleri alma gibi kimi toplumsal dönüşümlerin Türkiye ayağında yarattığı yeni ve minimalist yaşam arayışlarına konut sektöründe verilmeye çalışılan cevabın ürünüdür.
DIŞ FİNANSMAN
MÜHENDİSLER İNŞAAT,  dış kaynak kullanımı noktasında, ticari kredi olanaklarının gerek kaynak gerekse ürün bazında çeşitlendirilmesi,  bu limitlerin güncel tutulması ve bu limitlerin çoğaltılması doğrultusunda hareket edecektir.
Bununla birlikte MÜHENDİSLER İNŞAAT,  ticari kredi kullanımının, dikkatli olunması gereken, tedbirin elden bırakılmaması gereken, tehditler içeren bir enstrüman olduğunu biran olsun aklından çıkarmama kararlılığındadır.
Bu nedenlerle MÜHENDİSLER İNŞAAT, ticari kredi kullanımını:
Nakit alım iskontosu kredi faizinin anlamlı derecede üstünde olduğu alım fırsatı yaratan durumlarda;
Kısa süreli finansman açığının kapatılması gerektiğinde ama ilk fırsatta kredinin kapatılması şartıyla sınırlandıracaktır.

MÜHENDİSLER İNŞAAT, yukarıdaki nedenlerden herhangi biriyle kullanmış olduğu ticari kredileri taksitli kredi türünden kullanmayı, çok özel bir avantaj yaratmadığı müddetçe rotatif kredi, factoring vb enstrümanları kullanmamayı, kullanılmış taksitli kredilerde, beher taksidi gününden önce ödemeyi ve mümkünse nihai kredi kapama tarihini sözleşme tarihinden önceye almayı, tercih etmektedir.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, ticari kredi kullanımına bağımlı bir ekonomik atılım modelini en büyük tehlike olarak görmekte, kredi bağımlısı bir finansal rutine girmekten kaçınmaktadır.

YURTDIŞI YATIRIMCILARLA İŞBİRLİĞİ
MÜHENDİSLER İNŞAAT, “CAMPUS İSTANBUL” projesi ile beraber, Hollanda, Almanya, Kanada, Kore gibi ülkelerden yatırımcıların artan oranda ilgisine mazhar olmaktadır.
Bu sevindirici ilgi düzeyi, ulusal çapta bir proje olarak tasarlanan “CAMPUS İSTANBUL” konseptini, finansal ve teknik anlamda uluslar arası arenaya taşımaktadır.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, 2020 yılına kadar yabancı yatırımcılarla somut projeler üretmeyi hedefleri arasına koymuştur.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, bu amaçla YATIRIMLAR DİREKTÖRLÜĞÜ adı altında birim teşekkül etmiş olup, tüm yabancı yatırımcı ilişkileri bu direktörlük üzerinden yürütülmektedir.

BORSA İSTANBUL’A KATILIM
MÜHENDİSLER İNŞAAT, 2021 yılına kadar; Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan konut sektörünün borsada temsili için tasarlanan ‘Gayrimenkul Sertifikası’ ürünü üzerinden; “CAMPUS İSTANBUL” projelerini BORSA İSTANBUL’da işlem görür hale getirmeyi amaçlamaktadır.
MÜHENDİSLER İNŞAAT, bu amaçla YATIRIMLAR DİREKTÖRLÜĞÜ bünyesinde gerekli hazırlık çalışmalarını başlatmıştır.